Četiri godine bez Vide.

Ti svakog jedanaestog jula
Ponovo umreš u pola sedam.
Do tad te verno, pažljivo, mrtvu,
Od smrti čuvam i s nevericom
Da si u njemu, kraj tvog groba sedam.
Ti svakog jedanaestog jula
Ponovo odeš negde u bezdan.
Uporno umireš, tog jedanaestog jula,
Ponovo umreš tačno u pola sedam.
Za tobom i ja redovno umirem,
Godine svake – u pola sam jedna.
Umirem i ja tog jedanaestog jula,
Umirem tačno, izjutra, u pola sedam.

 

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.