Boja mog straha

11. jaunuar 2018.
Ti si sve ono,
što ja nikada neću biti.
Boja mog straha,
i nerealizovanih želja.
Istina.
Vreme u kojem postojim.
Tamniji od mojih očiju,
u mraku.
Čiju boju,
nikada nisi mogao da utvrdiš.
I svaki put,
tražio novu nijansu.
Kojom bi ih definisao.
Označio i deklarisao,
u nekom podfolderu,
tvojih uređenih foldera.
Za svakoga imaš po jedan,
jasan i sistematičan.
Moj je još uvek neuredan.
Nedefinisan,
kao boja očiju,
od čijeg definisanja
vrlo brzo odustaješ.
Ni ja je, ni sada, ne definišem.
Kao da bi je to sprečilo,
da se menja.
Zajedno sa mojim raspoloženjem.
Tu korelaciju,
bi bilo teško prekinuti.
Jer jedino ona,
još egzistira,
kao odraz moje egzistencije.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković

 

boja.mog.straha.blacksheep.rs