Bilo je

Bilo je društva iz osnovne
Bilo je društva iz ulice.
Bilo je društva iz srednje
Bilo je društva iz kraja
Bilo je izviđača.
Bilo je društva sa fakulteta
Bilo je društva iz kraja
Bilo je izviđača.

Bilo je društva rok metal pankera
Bilo je društva iz sportskog tima.
Bilo je ljubavi.
Bilo je ljubavi.

Društvo se rasturalo
Država je izdisala
Društvo se otuđilo
Društvo se odselilo.
Ljubavi je bilo manje
Ostao je posao, posao, posao
Ostao je posao za retke.

Bilo je oca
Više nije bilo oca.

Izašao sam iz stana
Majka je još uvek spavala
Poneo sam svoj primerak „Malog Princa“
A umesto lične karte i pasoša
Člansku knjižicu Mladih izviđača Jugoslavije
Onu iz devedeset i osme.

Progutao sam poslednju pilulu
I ušao u prvi voz
Ušao da se ne vratim
Ušetao u prvi voz.

Autor: Marko Antić

Fotografija: tumblr.com

bilo-je-blacksheep.rs

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.