10. književni konkurs „Andra Gavrilović 2019“

RESAVSKA BIBLIOTEKA U SVILAJNCU

raspisuje 10. književni konkurs „Andra Gavrilović 2019“ za književno stvaralaštvo na srpskom jeziku u dve oblasti:

pripovetka
književna kritika (osvrti, prikazi, eseji, a odnose se na dela objavljena od 2000. godine do danas).

Uslovi konkursa:

– Na konkurs slati radove koji nisu objavljeni (ni u elektronskoj formi). Preporučeni obim rada kod pripovetke je 3-10 strana (od 5000-20000 karaktera sa razmakom), a kod književne kritike (prikaz, kritika od 4500-10000 karaktera, esej 15000-20000 karaktera)
– Učesnici šalju 1 (jedan) rad (u okviru jedne oblasti)

– Rad se obavezno potpisuje šifrom

– Ukoliko autor šalje i pripovetku i kritiku oba rada potpisuje istom šifrom;

Autori šalju na konkurs 2 (dva) odvojena mejla: u prvom rad (u prilogu-atačmentu) potpisan šifrom, a u drugom, odvojenom „pismu“-dokumentu potrebno je napisati šifru i njeno razrešenje: ime i prezime autora, adresu stanovanja, broj telefona – fiksnog i mobilnog i e-mail;

Adresa za slanje radova je andragavrilovic@gmail.com.

Konkurs je objavljen na sajtu Resavske biblioteke i na blogu književne nagrade andragavrilovic.wordpress.com

Žiri u sastavu Tatjana Janković, pisac i glavni i odgovorni urednik časopisa „Koraci“, Milomir Gavrilović, književni kritičar i Olivera Mijailović, bibliotekar RBS napraviće izbor najuspešnijih radova. Izdvojeni radovi biće štampani u zborniku „Crte i reze 10“.

Rezultati konkursa biće saopšteni javnosti početkom februara 2020. godine. Dobitnicima će biti svečano uručene nagrade na književnom susretu u Svilajncu, sredinom marta 2020. na kome će biti i promovisan Zbornik.

Nagrada „Andra Gavrilović“ dodeljuje se ravnopravno u obe kategorije, a sastoji se od povelje, novčanog iznosa i objavljivanja rada u Zborniku.

Konkurs je otvoren do 25.12.2019. godine.

Za informacije i druga potrebna obaveštenja obratiti se Resavskoj biblioteci u Svilajncu na:

035/321-531 ili na e-mail: andragavrilovic@gmail.com.