Redakcija

 

 

Glavna i odgovorna urednica: Tijana Banović

Zamenice urednice: Hristina Petrović i Srbijanka Stanković

Izvršna urednica: Đurđica Zec

Urednik za kulturu: Srđan Gagić

Lektorka: Jelena Grujin

Fotografi: Željko Jevtić i Ljiljana Božović

 

Saradnici:

 

Aleksandra Rajić

Andrija Jocić

Antonia Kralj

Vladimir Vučković

Vladan  Šipovac

Darko Stanković

Elena Ederlezi

Željko Jevtić

Mladen Đurić

Milan Jokić

Marko Antić

Marko Galić

Marija Miladinović

Maja Maslarević

Marko Marun Milovanović

Milica Stanisavljević

Milica Živković

Miloš Markov

Mirjana Stojanović

Predrag Šneler

Sanja Janković

Sanja Petrović

Stefan Basarić

Tanja Spasojević

Sara Savčić

Biljana Bainović

Tihomir Stanišić

Tihomir Škara

Stefan Stanojević

Jelena Bjelaković

 

 

Autori:

Anela Uzeirović

Jelena Mićović

Dijana Redžić

Marko Šućur

Maja Jauković

Jelena Perić

Marija Voštić

Marija Ignjatović

Miloš Stepanović

Marina Mićanović

Sandra Maksimović

Nataša Elenkov

Nikolina Lutovac

Slađana Bušić

Marina Prohaska

Vladimir Perić